INTERNET LEASED LINE
 • ✓ Tốc độ cao
 • ✓ Kết nối hoàn hảo
 • ✓ Chi phí hợp lý
 • ✓ Độ tin cậy tuyệt đối
 • ✓ Dung lượng kênh kết nối Internet quốc tế lớn nhất Việt Nam
VPN / VNN (MPLS)
 • ✓ Giảm chi phí – Tăng lợi nhuận
 • ✓ Độ bảo mật cao - An toàn
 • ✓ Đảm bảo băng thông cam kết
 • ✓ Đơn giản hóa quản trị IT
 • ✓ Linh hoạt các mức cam kết chất lượng dịch vụ (SLA/SLG)
VNN TELEHOSTING

 • ✓ Thuê chỗ đặt máy chủ tại VNPT
 • ✓ Toàn quyền sử dụng và quản lý
 • ✓ Không phụ thuộc nhà cung cấp
 • ✓ Không giới hạn lưu lượng
 • ✓ Kết nối internet tốc độ cao và băng thông cam kết
VỆ TINH VINASAT

 • ✓ Tốc độ truyền dẫn cao
 • ✓ Bảo mật thông tin cao
 • ✓ Đáp ứng đa dịch vụ
 • ✓ Phạm vi dịch vụ rộng
 • ✓ Chi phí đầu tư thấp, giá cước hợp lý
KÊNH RIÊNG QUỐC TẾ IPLC
 • ✓ Tốc độ cao
 • ✓ Kết nối hoàn hảo
 • ✓ Chi phí hợp lý
 • ✓ Độ tin cậy tuyệt đối
 • ✓ Dung lượng kênh kết nối Internet quốc tế lớn nhất Việt Nam
KÊNH RIÊNG ETHERNET QUỐC TẾ IEPL

 • ✓ Giảm chi phí – Tăng lợi nhuận
 • ✓ Độ bảo mật cao - An toàn
 • ✓ Đảm bảo băng thông cam kết
 • ✓ Đơn giản hóa quản trị IT
 • ✓ Linh hoạt các mức cam kết chất lượng dịch vụ (SLA/SLG)
MẠNG RIÊNG ẢO    QUỐC TẾ I-VPN

 • ✓ Thuê chỗ đặt máy chủ tại VNPT
 • ✓ Toàn quyền sử dụng và quản lý
 • ✓ Không phụ thuộc nhà cung cấp
 • ✓ Không giới hạn lưu lượng
 • ✓ Kết nối internet tốc độ cao và băng thông cam kết
DỊCH VỤ VỆ TINH     VSAT - IP

 • ✓ Tốc độ truyền dẫn cao
 • ✓ Bảo mật thông tin cao
 • ✓ Đáp ứng đa dịch vụ
 • ✓ Phạm vi dịch vụ rộng
 • ✓ Chi phí đầu tư thấp, giá cước hợp lý
 


DỊCH VỤ CHO THUÊ MÁY CHỦ ẢO TRÊN NÊN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY - CLOUD VNN

Cloud VNN đáp ứng khả năng mở rộng linh hoạt cho phép khách hàng nâng cấp hệ thống tự động, nhanh chóng. Điều này đáp ứng một cách linh hoạt các yêu cầu tài nguyên tính toán của khách hàng ở các thời điểm khác nhau:

Tăng giảm tài nguyên trên từng cloud server như vCPU, RAM, Storage

Tăng giảm số lượng Cloud Server trong một cụm tài nguyên.... xem tiếp

Google+