Email Server riêng

1. Định nghĩa dịch vụ Email Server riêng:

Email server riêng là dịch vụ cung cấp mail server cho khách hàng trên hạ tầng thiết bị và hệ thống mạng của VNPT, cho phép khách hàng sử dụng mail với tên miền riêng, IP riêng, không giới hạn số lượng địa chỉ email và tự quản trị hệ thống mail của khách hàng.

2. Tính năng dịch vụ Email Server riêng:

Email server riêng là dịch vụ Email server hosting chuyên nghiệp, có sự ràng buộc về chất lượng, có đầy đủ các tính năng:
- IP và domain mail server riêng.
- Sử dụng số lượng địa chỉ email không giới hạn.
- Hỗ trợ đầy đủ giao thức gởi nhận email – POP3 / IMAP / Webmail
- Cung cấp mail server cho khách hàng toàn quyền quản trị: tự quản lý số lượng tài khoản, quản trị các thông số; Thiết lập được dung lượng tối đa của từng email.
- Tích hợp được SSL, DomainKeys / DKIM, SPF.
- Sử dụng dung lượng lưu trữ email theo gói cước và có thể bổ sung, thay đổi theo yêu cầu.
- Tốc độ nhanh, ổn định, dữ liệu được backup an toàn.
- Có control panel riêng biệt để quản lý và tạo email cho người dùng.
- Hỗ trợ Forwarder email để setup Email Offline.
- Kiểm soát được nội dung email gửi vào và gửi ra.
- Tích hợp tính năng chống Spam/Virus hiệu quả.

3. Thông số kỹ thuật dịch vụ Email Server riêng:

 Dung lượng đĩa cứng

50GB

 Địa chỉ IP

01 IP

 Số lượng địa chỉ Email (POP3 account)

Không giới hạn

 Số lượng Email forwarder (dùng để làm Mail offline nếu như không dùng Catch All)

Không giới hạn

 Mail List

Không giới hạn

 Catch All (Dùng để làm Email Offline) (tạo được số lượng email không hạn chế ở server offline)

Có hỗ trợ

 Quản lý email vào (Kiểm soát nội dung email nhận của nhân viên)

Có hỗ trợ

 Quản lý email gửi ra (Kiểm soát nội dung gửi ra của nhân viên)

Có hỗ trợ

 Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook (POP3/IMAP)

Có hỗ trợ

 CardDAV, iCal and CalDAV for contacts and calendars

Có hỗ trợ

 AJAX Email, Address Book, Calendar, Task, & Briefcase app

Có hỗ trợ

 AJAX Mobile Web Browser

Có hỗ trợ

 Sao lưu dữ liệu

Hàng tuần

 Add-on Domains

5

4. Bảng giá dịch vụ Email Server riêng