RAM: 02GB, HDD: 500GB
Giá: 5,800,000 VND
RAM: 02GB, HDD: 500GB
Giá: 7,500,000 VND
Giá: 10,500,000 VND
RAM: 02GB, HDD: 500GB
Giá: 5,700,000 VND
E5-2620v2, 4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 35,000,000 VND
E5-2620,4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 34,300,000 VND
E5645,4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 33,800,000 VND
E5-1620v2, 4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 29,100,000 VND

Đăng ký dùng thử CLOUD SERVER miễn phí