SOTRAGE

RAM: 02GB, HDD: 500GB
Giá: 5,800,000 VND
RAM: 02GB, HDD: 500GB
Giá: 7,500,000 VND
Giá: 10,500,000 VND
RAM: 02GB, HDD: 500GB
Giá: 5,700,000 VND

Đăng ký dùng thử CLOUD SERVER miễn phí