[Review] Đánh giá máy chủ Dell EMC PowerEdge R240 | THẾ GIỚI SỐ

Thứ hai | 07.10.2019 | 10:30

[Review] Đánh giá máy chủ Dell EMC PowerEdge R240 | THẾ GIỚI SỐ

Dell PowerEdge R240 là máy chủ rackmount chi phí thấp nhất của công ty. Như vậy, nó được nhắm mục tiêu vào hai mục tiêu chính. Đầu tiên, nó được thiết kế để mang lại trải nghiệm PowerEdge và nhiều tính năng mà người ta mong đợi từ một máy chủ mang thương hiệu Dell. Thứ hai, nó được thiết kế để là tùy chọn năng lượng thấp nhất và chi phí thấp nhất. Vượt qua sự cân bằng đó không phải là nhiệm vụ đơn giản, và trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ chỉ ra lý do tại sao.

Đăng ký dùng thử CLOUD SERVER miễn phí