[Review] Đánh giá máy chủ Dell EMC PowerEdge R340 | THẾ GIỚI SỐ

Thứ hai | 07.10.2019 | 09:48

[Review] Đánh giá máy chủ Dell EMC PowerEdge R340 | THẾ GIỚI SỐ

Đánh giá Dell EMC PowerEdge R340 của chúng tôi sẽ cho thấy lý do tại sao đây là máy chủ Intel Xeon E-2100 cao cấp. Trước đây chúng tôi đã đánh giá PowerEdge R240 mà Dell định vị là một tùy chọn chi phí thấp hơn. Với hai máy chủ trong phân khúc 1U ổ cắm đơn, công ty có thể chia sẻ một số thành phần với nền tảng chi phí thấp hơn, nhưng vẫn cung cấp một máy chủ giàu tính năng hơn trong phân khúc. Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ chỉ ra lý do vì sao Dell R340 được đánh giá cao hơn Dell R240.
Server DellMáy chủ Dell

Đăng ký dùng thử CLOUD SERVER miễn phí