[Review] Đánh giá máy chủ Dell EMC PowerEdge T140 | THẾ GIỚI SỐ

Thứ hai | 07.10.2019 | 14:42

[Review] Đánh giá máy chủ Dell EMC PowerEdge T140 | THẾ GIỚI SỐ

 
Nếu bạn đang tìm kiếm dòng máy chủ Dell PowerEdge với chi phí thấp nhất, thì Dell EMC PowerEdge T140 có thể là câu trả lời của bạn. Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ đánh giá PowerEdge T140 từ một số góc độ khác nhau.

Đăng ký dùng thử CLOUD SERVER miễn phí